Print Friendly, PDF & Email

Coachinguddannelse

Uddannelsen bliver naturligvis tilpasset den enkelte kunde, da der ikke er to virksomheder der er ens, og dermed heller ikke to uddannelser der er ens.

Målet med uddannelsen er at lære lederne, hvordan de udvikler deres medarbejderes potentiale. Det betyder at være i stand til at finde frem til, hvilken persontype medarbejderen er, hvad motiverer og demotiverer medarbejderen, hvordan giver jeg feed-back, så medarbejder tager det på den måde, det er tænkt? Hvordan opstiller jeg mål for medarbejderen ud fra den type medarbejderen er, så målet bliver realistisk, værdioplevet og med til at gøre en forskel for personen/virksomheden og derigennem også dig som leder?

Vi lærer lederne, hvordan de kan arbejde med træningstankegangen og træningskort som et middel til at gøre medarbejderen mere bevidst om, hvor der skal sættes ind, så man som medarbejder stadig er attraktiv for virksomheden.

Vi lærer lederne at hjælpe medarbejderne til at finde frem til medarbejderens eget toppræstationsmønster. Hvad gør medarbejderen bedst, når det gælder?

Vi arbejder også med, hvordan lederne mentalt kan sætte sig op, når det gælder. Det kan være den kritiske samtale, den udviklende samtale, præsentationen over for hele teamet eller evnen til at slappe af og koble fra. Vi arbejder med et visualiserings-værktøj som middel til dette.

Forløbet kan typisk være 2-3 moduler af 1-6 dages varighed. Forløbet bliver tilpasset ud fra tidligere erfaringer samt målene for lederteamet.