Referencer Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi

Jason Watt holdt et rigtig godt oplæg om livskvalitet for LyLe Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi. Det skal han have stor tak for. Jason tog meget fint udgangspunkt i vores samtale om at få et godt liv - selv om man er blevet ramt af sygdom eller ulykke. Efter oplægget kom der mange deltagere, der roste ham for et livsbekræftende indlæg. Jason formår at fortælle om sin ulykke på en måde, så tilhørerne bliver revet med og samtidigt bliver smittet af hans gode humør og uovervindelige optimisme. Han inddrog på smukkeste vis sine egne erfaringer som pårørende til en cancerpatient. Han overbeviste os tilhørere om, at livet er værd at leve selv med et svært handicap eller med en alvorlig cancerdiagnose.   Mange hilsner Jytte Gamby  

Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi