Referencer Køge Kommune

Kære MayBritt Toft Bisp, Mette Bloch leverede et meget inspirernde foredrag, og det levede op til de forventninger, vi havde. Mette Bloch formåede at give nye vinkler til de daglige problemstillinger, som har betydning for bl.a. arbejdsglæde. Men gav også nogle interessante overvejelser at tænke videre på, f.eks. betydningen af at "tænke stor", dele visionen/opgaven op ved  "at sætte sig delmål" og "at komme igang med at gøre det" - en sjov detalje var også "fordelsvejret". Foredraget var en meget fin timing med vores arbejde med virksomhedsplan, hvor vi målsætter næste års opgaver. Venlig hilsen, Mona

Køge Kommune