Print Friendly, PDF & Email

Lothar Friis

Lothar Friis er et menneske med en meget høj grad af integritet, naturlig autoritet og ærlighed. Han er en ildsjæl, der har som sit højeste mål, at et team skal kunne performe optimalt, igen og igen.

Hans tilgang til individet, teamet, gruppen og organisationen er enkel. Ved hjælp af kraftfulde øvelser og processer – med inspiration fra erfaringbasserede og videnskabelige læringssystemer – videreformidler Lothar sin viden på en måde, der med langvarig effekt lagrer sig hos deltagerne.

Lothar Friis er nok mest kendt for sin karriere som jægersoldat, hvor han var aktiv i korpset fra 1988 til 2000. Senest har han medvirket som tv-vært i programserien “Ingen kære mor” på TV2.