Print Friendly, PDF & Email

World trends og forretnings-drivers i bæredygtig ledelse

Sandja Brügmann giver i foredraget inspiration, viden, business cases og ledelsesværktøjer til, hvordan bæredygtig ledelse kan skabe forretningsværdi både på den korte – og I allerhøjeste grad på den lange bane.

Igennem enkle modeller gennemarbejdes de fire kerneområder i bæredygtig ledelse, og i foredraget fører Sandja tilhørerne gennem viden, forskning, processer, reflektioner og business cases, der viser og understreger i praksis, hvad modellerne og processerne kan skabe af resultater.

Bæredygtig ledelse er en 360-graders helhedsforståelse af forretning og ledelse i kontekst af verden, som den ser ud i dag. De store problematikker, vi står overfor – klimamæssigt, økonomisk, politisk og sundhedsmæssigt – kræver bæredygtige ledere, der er visionære, intuitive og forstår disse yderst komplekse problemstillinger – så der kan skabes løsninger, der ikke fører os ind i flere massive“unintended consequences.”

FNs 17 Verdensmål bringes i spil, og der zoomes ind på hvordan vi kan skabe økonomisk vækst og fremtidssikre virksomheder ved at være bæredygtige ledere og brands igennem hele supply chain, i intern og ekstern kommunikation – og ikke mindst i topledelsen.

Arbejdsglæde, livs trivsel – både på arbejde og udenfor – passion og purpose er målet. Økonomisk vækst som mål er outdated, og om ganske få år vil man se tilbage på business as usual og tænke at vi godt nok var snæversynede og selvoptagede dengang.

Sandja Brügmann vil i sit foredrag om bæredytighed, kommunikation og business bringe GLASS BOX brands ind i kontekst af ledelse, transparens, tillid, værdier og adfærd der afspejler gode, menneskelige egenskaber som ganske fundamentale dele af en virksomheds succes.

Foredraget tilpasses jeres specifikke kontekst:

– Hvordan trives og leder vi en verden, der konstant stiller større krav i en langt større  kompleksitet?
– Hvordan agerer og tænker en bæredygtig leder? Hvis workshop format bringes processer ind her.
– Vi ser på business cases globalt fra store corporates til mindre iværksætter virksomheder, der afspejler bæredygtig ledelse. Vi går evt. i dybere læring om de ”fejl” andre begår, for at sikre bedre lederstyring.
– Hvordan afspejles bæredygtig ledelse i team motivation, organisationskultur og performance?
– Hvordan bringes purpose i spil, så det bidrager til forretningsværdi?

Sandja er en efterspurgt executive og international business strategist og rådgiver toppen af dansk og internationalt erhvervsliv bla. Islands Export Organisation Promote Iceland, en af LEGOs top direktører og som F5 Director af Inspiring Women executive kvindelige top ledere i Dansk erhvervsliv.

Sandja Brügmann er også blandt forfatterne til bestselleren “Gurubogen”, med et kapitel i bogen om autentisk ledelse som berører nogle af hovedtemaerne inden for bæredygtig ledelse.