Print Friendly, PDF & Email

Vinderkultur – også i virksomheden!

Peter Bastiansen drager parallellen fra idrættens verden over til din hverdag, så du ser værdien af, at kun gennem bevidst træning skaber du bedre resultater.

Peter Bastiansen sætter

– fokus på træningstankegangen.
Hvor målrettet er din træning i virksomheden? Hvad gør du for at udvikle dig fra et niveau til et højere?

– fokus på coaching.
Er coaching et slidt udtryk taget fra idrættens verden og implementeret i erhvervslivet, eller er det udvikling af et andet menneskes potentiale

– fokus på vinderkultur.
Er ansvar noget vi får, eller noget vi tager? Gennem vinderadfærd udvikler du et stærkere team i virksomheden

– fokus på spilleregler.
Hvilke signaler sender du internt i virksomheden, og hvilket image har I blandt kunder og konkurrenter?

– fokus på mål.
Hvilke mål sætter vi os? Er de målbare, tids- og ansvarsbestemte? Mål skal kilde i maven og udtrykke vores potentiale

– fokus på indre dialog.
Er du over stregen? Dræner du andre for energi eller udvikles der gennem din adfærd ikke kun energi, men også livskvalitet.

Er du en unik kollega?

Peter Bastiansen berører samtidig emner som Janteloven, vinderadfærd og vinderkultur, samt hvordan vi kan være bevidste om at skabe endnu større begejstring. Der bliver gennemført nogle praktiske øvelser for yderligere at involvere og aktivere deltagerne.