Print Friendly, PDF & Email

Viljen til sejr 2 – Coping

Hvad er Coping?
Med udgangspunkt i hans seneste bog – ”Viljen til sejr 2 – Coping” – vil Arne Nielsson introducere begrebet Coping. Det handler om værktøjer til at blive stærkere og bedre på jobbet og i privatlivet.

Spiller du dig selv og din omgivelser bedre?
Lægger du den bedst mulige ”bold” op til dig selv, din kollega eller din partner, eller afleverer du et upræcist ”skud”?

Er du Kriger eller Offer?
Krigeren kæmper og ser muligheder, mens offeret kvitter og ser begrænsninger.

Tager du kældertrappen i stedet for udviklingstrappen?
Hvis du er på vej ned ad kældertrappen, er det med frustration og irritation som følge på jobbet eller i dit familieliv. Har du derimod valgt udviklingstrappen, suger du til dig og lærer af det, der sker.

Er du klar til at forlade comfortzonen og gå i udviklingszonen?
Arne Nielsson er fantastisk til at opfange situationer fra sin dagligdag og inddrage dem i sit foredrag. Bl.a. ved hjælp af disse eksempler formår Arne at gøre sit foredrag nærværende, humoristisk og utroligt rammende.