Print Friendly, PDF & Email

Vaner, værdier & vinderkultur

Kan kunderne kende forskel på jer og jeres konkurrenter?

I de fleste moderne virksomheder har man et veldefineret sæt af værdier, og disse er centrale for arbejdsglæden, samarbejdet, kulturen, produktiviteten, sygefravær, antallet af ansøgere – og om kunderne har lyst til at handle hos netop jer?

Imidlertid er det vanerne, der får værdierne til at leve, og det er lederne og medarbejderne der har vanerne! Sammen belyser vi ”Hvilke vaner I har i dag?”, ”Hvilke værdifulde vaner I ønsker at indføre?” samt ”Hvilke begrænsende vaner I ønsker at reducere eller helt fjerne?” og herigennem øge muligheden for, at I sammen når de opstillede mål.

I får en fælles indstilling til vigtigheden af godt samarbejde, hvad udbyttet kan være af et endnu bedre samarbejde. Betragter medarbejderen sine kolleger som foretrukne, som OK’ere – eller som afskrevne…? og hvordan betragter de den anden? Samt inspiration til at vurdere, om vi er en ”giver” eller en ”suger” når det gælder trivsel og arbejdsglæde.