Print Friendly, PDF & Email

Vaner og fusioner

I såvel offentlige som private virksomheder og internt i en lang række virksomheder foregår der netop nu mange fusioner, sammenlægninger og overtagelser – men alt for ofte giver sammenlægningen ikke det ønskede resultat – eller det opnås alt for sent, og fordi man parrer 2 dinosaurer er det ikke sikkert at man får en gazelle ud af det.

Gamle indgroede vaner og privileger, der føles gode, forhindrer os ofte i at komme i gang fra dag 1.

Fælles værdier nævnes ofte i disse processer, og de er også vigtige – imidlertid er det vaner – vores tanker, følelser og fysiske handlinger, der faktisk får værdierne til at leve.

En gruppe, der før måske føltes som lidt forskellig, vil automatisk – vanemæssigt – føler sig mere som ét stærkt team og glemme forskelligheder, når de nu møde en ”fælles ny fjende” – og ser pludselig forskellene på dem selv og den nye gruppe stærkere.

Hvad er det for nogle vanemekanismer, der træder i kraft – og hvordan vurdere og udvikle disse?