Print Friendly, PDF & Email

Sådan inspirerer du gennem intern kommunikation

I dette indlæg perspektiverer Lars Berendt, hvordan du kvalificerer og optimerer den interne kommunikation i din virksomhed, organisation eller forening.

Med sine erfaringer som ansvarlig for intern information og kommunikation i professionelle og frivillige sammenhænge dækker Lars Berendt hele spektret fra “nice to know” til “need to know” i sin gennemgang.

Herunder helt fra hvordan du formidler fundamental, formel information, hvordan du arbejder den interne kommunikation med ind i produktlanceringer samt nye tilbud, aktiviteter og politikker, hvordan du tænker modtagelsen ind i kommunikationen – herunder modtagelsen fra en potentiel, kritisk modtagergruppe, og hvordan du integrerer den interne kommunikation i dit arbejde med issue management og crisis management. Samt ikke mindst, hvordan du forventningsafstemmer og optimalt bruger intern kommunikation til at skabe tilfredshed og engagement blandt medarbejdere eller medlemmer. Og dermed anvendelsen af intern kommunikation som inspiration i virksomheden, organisationen eller foreningen.

Du får også eksempler på, hvordan Lars Berendt i takt med den teknologiske udvikling aktivt har koblet intern kommunikation op med ekstern kommunikation. Og hvordan han har differentieret mellem interne interessenter og eksterne stakeholders.

Lars Berendt oplevede første gang betydningen af effektiv og troværdig, intern information og kommunikation i forhold til en stor personalegruppe som passagerchef i det ene af tre ekspeditionsselskaber i Københavns Lufthavn.

Erfaringerne var med til at inspirere ham til at gøre kommunikation til sin beskæftigelse. Først som rådgiver i to bureauer, dernæst som kommunikationschef i Dansk Boldspil-Union (1991-2014), der udover en bestyrelse og en central administration i sin struktur også omfatter en decentral organisation; et repræsentantskab, to medlemsorganisationer, seks lokalunioner, 1.700 fodboldklubber med tusinder af ledere og trænere samt 330.000 aktive fodboldspillere i alle aldre.

Lars Berendt har ligeledes haft ansvaret for kommunikationen som bestyrelsesmedlem i to frivillige foreninger.