Print Friendly, PDF & Email

Pressekontakt i en Top 10-eksponeret organisation

Lars positionerede DBU blandt landets 10 mest omtalte organisationer i massemedierne.

Og han udviklede kontakten mellem landsholdet og medierne til et internationalt højt respekteret niveau.

I dette foredrag beskriver Lars, hvordan han definerede strategierne for fodboldforbundets kontakt med massemedierne, hvordan han udviklede og implementerede dem og hvilke aktiviteter og kanaler, han benyttede i kommunikationen med omverdenen.

Lars vil også fortælle om udfordringerne med at sikre forståelse og accept for koncepterne rundt i hele organisationen og arbejdet med at sikre, at forretningsgangene for mediernes kontakt til DBU blev fulgt af alle i organisationen.

Du vil få opskriften på valget af processer og kommunikationskanaler samt udvælgelsen af talspersoner.

Med masser af eksempler fra den virkelige verden med pressekontakt i DBU.

Der kan typisk kobles yderligere to temaer på dette foredrag:

* ”Redaktionel markedsføring”

* ”Fra informationsformidling til integreret virksomhedskommunikation”