Print Friendly, PDF & Email

Ny kultur – og hvad så?

Jeg, vi og os mål

Hvordan ser vi forandringen som en enestående mulighed, og hvordan finder vi arbejdsglæden og giver plads for de nye muligheder?

I Gunnar Ørskov’s optik handler det om:

– at gamle dage ikke kommer tilbage
– indfriede og uindfriede forventninger
– at finde arbejdsglæde
– at se sig selv i en ny rolle
– at etablere nye fællesskaber
– nye værdier i en ny kultur

Vi får ikke gamle dage tilbage, vi er nød til at beslutte os for at komme videre, så vi ikke kører i ring og ender i en negativ spiral.

Vi får som mennesker kun nye muligheder, hvis vi ser dem, griber dem og gør dem til handling. Vaner skaber ro, men sjældent fornyelse, og de bedste dage er dem, hvor du blev forstyrret og oplevede nye sider hos dig selv, dine kolleger eller kunder.

Kun du kan medvirke
til din egen forandring

Det er vanen, der dræber mulighederne og glæden ved nærvær, fordi vi ikke længere oplever hinanden, men kun oplever vanen.

Dengang, da alt var nyt, var vi spændte og gjorde en ekstra indsats, fordi vi ville. Også privat elskede vi hinanden, savnede hinanden, indtil vanen lurede derude, og pludselig var det vanen vi savnede.