Print Friendly, PDF & Email
Ulrik Wilbek foredrag

Ledelsesmæssige udfordringer i et præstationsmiljø

I dette foredrag lægger Ulrik Wilbek fokus på Ledelse, Vinderkultur, Værdier, Motivation, Forskellighed og Rekruttering.
Det er alle områder, der for virksomheden er livsnødvendige, og Ulrik behandler dem alle med udgangspunkt i, at virksomheden skal skabe de optimale resultater sammen med medarbejderne.

Kun gennem en gensidig respekt og en afstemt målsætning, ledelse og medarbejdere imellem, opnås resultaterne, der stiles efter.