Print Friendly, PDF & Email

Forskellighed gør stærk

– sådan skabes et vinderteam gennem coaching

Vi arbejder med begrebet coaching: At udvikle og udnytte de ressourcer og det potentiale, der findes hos den enkelte.

Med udgangspunkt i de 4 persontypologier definerer og finder Arne Nielsson frem til, hvordan du er som person, hvad motiverer dig, hvad demotiverer dig, hvordan motiverer du andre og hvordan tackler du mennesker under stregen?

Vi gennemfører derefter en coaching-øvelse, hvor kommunikation og evnen til at løfte andre vil være forudsætninger for at opnå succes. Vi relaterer øvelsen over til coaching i dagligdagen og kommer ind på følgende begreber:

• Fælles vinderkultur

• Persontypologier

• Hvad gør vi for, at den enkelte tør og vil bidrage til fælles succes?

• Coaching som fælles værktøj, der sikrer, at alle løfter i flok efter devisen ”Én for alle, alle for én”

Desuden kommer Arne Nielsson ind på modellen “Over og under stregen” – for igen at minde alle om, hvor vigtigt det er at tænke og handle i mulighedernes verden og dermed skabe flere ”hænderne-over-hovedet” dage.