Print Friendly, PDF & Email

Byd forandringer velkommen

Mange virksomheder anser konkurrenter og finansielle kriser som deres største fjende. Selvom disse er reelle udfordringer, mener Soulaima Gourani, at komfortzonen er fjende nr. 1 for størstedelem af de danske virksomheder. Indenfor de næste 10-15 år står det danske erhvervsliv overfor det største omstillingskrav, siden man i starten af 1900-tallet skulle omdanne landbrugssamfundet til industrisamfund. Nu er det efterhånden slået fast med syvtommersøm, at Danmark ikke har en nævneværdig plads i den globale produktionssektor. Det er derfor livsnødvendigt at de danske virksomheder er i stand til at differentiere sig og være først til at møde de konstante forandringskrav.

Evnen til at have forandringsparate og innovationsvillige organisationer har aldrig været vigtigere.
Er I parate?

Forandringsparate organisationer kræver forandringsvillige medarbejdere. Efter 10 års erfaring med at implementere forandring, mener Soulaima Gourani, at de fleste ser forandringer som en “trussel”, da vor psyke ganske enkelt ikke er indstillet på at forandre status quo. Det er tankevækkende, at vi som børn har masser af forventninger til forandringer og opsøger dem aktivt, og som voksne sætter frygten for forventningerne ind. Vi begynder at frygte i stedet for at forvente. Dermed opstår en øget risiko for stagnation, både for medarbejderne på karriereplan og individuelt plan og som virksomhed på organisationsplan.

Det er utrolig svært at navigere en virksomhed igennem kriser og forandringer, hvis ikke medarbejdere og kolleger er rustet til og indstillet på, at det er nødvendigt at ændre sig. Forandringer sker uanset hvad. Du bliver hele tiden stillet foran nye problemer, nye relationer, ny teknologi og lignende, men spørgsmålet er, hvordan du tackler disse forandringer.

Foredraget sætter fokus på, hvordan forandringer kan sættes på dagsordenen og dyrkes i praksis. Foredraget henvender sig både til virksomheder, som har en konkret forandringproces, som virksomheden skal gennemgå, men også til virksomheder som ønsker at byde forandringer velkommen i den daglige drift.

Foredraget har fokus på to niveauer:

– Den enkelte medarbejders forhold til forandring. Her arbejdes med komfortzone og hvorfor og hvornår tryghedsnarkomanien og mageligheden flytter så permanent ind, at vi ikke rykker på livet og søger nye udviklings- og karriereveje.

– Organisationens samlede evne til forandring. Hvilke konkrete og tilgængelige værktøjer kan implementeres, i målet om at blive en mere forandringsparat organisation.

 

Læs mere om Soulaima Gourani her: Foredrag Soulaima Gourani.