Print Friendly, PDF & Email

Build what’s strong

Om at fokusere på styrker frem for svagheder

I positiv psykologi arbejder man ikke med begrebet patalogi. Man interesserer sig ikke for sygdom og dermed symptombekæmpelse. Det er ikke et mål at få en, der har det elendigt til at have det mindre elendigt.

I positiv pykologi – der er en relativ ny gren indenfor psykologien – lægges der vægt på, hvad der er ens styrker, og det er netop disse, der bliver bygget videre på.

Build what’s strong
– don’t fix what’s wrong

Der arbejdes altså med individer, der på visse områder har det godt, og der bygges videre herpå for at hjælpe til endnu mere personligt velvære.

I skuespillet gør man præcis det samme. Man finder sine styrker som skuespiller og udnytter dem. Man ”negligerer” de svage sider og lader de positive smitte af på dem – for det er nemlig præcis, det der sker.

David Owe vil i dette foredrag komme med konkrete redskaber til, hvordan man med positiv psykologi og skuespil kan blive mere engageret, begejstret og motiveret i hverdagen. Hvordan du, ved at fokusere på dine styrker, mindsker dine svagheder og forbedrer din selvtillid, dit selvbillede, og dermed også din forventning til egen succes. Netop forventningen til din egen succes er altafgørende for, om du får det.

Et foredrag varer 1 time.
Det er også muligt at forlænge indlægget til en workshop på 2-5 timer, hvor deltagerne får mulighed for at gå mere i dybden med konkrete øvelser.

 

Læs mere om David Owe her: Foredrag David Owe.