Print Friendly, PDF & Email

Coaching af private, erhvervsfolk og lederteams

Målet med coachingen er at skabe harmoni for personen eller få afklaret, hvad det er for mål/drømme, der endnu ikke er blevet til virkelighed. Vi arbejder med at finde personens værdigrundlag, og derefter finder vi mål inden for job, familie og fritid.

Jobmæssige mål vil ofte være målbare ting, jeg gerne vil opnå i mit job. Familierelaterede mål vil ofte være, hvor god ægtefælle/far/mor vil jeg være? Hvor mange dage kommer jeg hjem og smitter positivt, dem jeg holder af? Fritidsmålet vil ofte være, hvad vil jeg bruge min fritid til og med hvem og hvilken værdi skal det have? Under fritid har vi ofte også et fysisk mål med, hvilket betyder, hvilken fysik form vil jeg være i om 5 år, om 10 år og den dag, jeg forlader arbejdsmarkedet? Hvad jeg vil gøre, for at opnå det og hvordan vil jeg måle, om jeg når mine mål?

Et forløb for en erhvervsleder vil typisk strække sig fra 3 mdr. – flere år.

Der vil i forløbet konstant være evalueringen af, om vi når de mål, vi har sat.
I al form for coaching er det kemi, respekt og gensidig tillid, der er fundamentet for resultatet – hvis ikke det er tilstede, vil hverken coachen eller lederen få det optimale udbytte.