Print Friendly, PDF & Email

Sandja Brügmann

Sandja Brügmann er internationalt anerkendt for sin innovative, systemiske tilgang til ledelse og forretning og fungerer som ledelsesekspert og kommunikations- og forretningsstrateg med fokus på bæredygtig og purpose drevet forretning. Sandja skaber foredrag, workshops og ledelsesforløb fyldt med drive, passion og videbegærlighed. Gennem både danske og internationale business cases søger hun at inspirere til ny viden, nye løsninger, nye tanker, metoder og indsigter – altid med et handlingsorienteret forretnings fokus.

Gennem de sidste 18 år har Sandja arbejdet med globale virksomheder og brands på tværs af markedssegmenter og sektorer. Fokus er på at skabe attraktive, agile brands og ekstraordinære ledere, som har ambitioner om at udvikle deres virksomheder i en holistisk og bæredygtig retning. Mantraet er, at det i dag og fremover ikke længere er ansvarligt at drive forretning udelukkende med profit som drivende kraft – og fremtidens mest succesfulde virksomheder vil opleve, at deres forretning kan bidrage til verden som en del af løsningen, frem for som en del af problemet.

Sandja Brügmann er Managing Partner i og stifter af The Passion Institute, som arbejder med en portefølje af globalt anerkendte og respekterede firmaer så som Spier, Crocs, Sustainable Brands, ITO EN, F5, Promote Iceland, Living Institute, LEGO, Gaia, Væksthus Hovedstaden, Ledernes Kompetence Center, The Body Shop og University of Colorado Boulder.

Sandja underviser i Women & Leadership på DIS og er ekstern lektor på University of Colorado Boulder’s Masters of the Environment – en multi-disciplinær certificering for Environmental Design, Business School, Law School og School of Economics, hvor hun underviser i Conscious Leadership. Hun er del af Brain Trust panelet hos Leading Humans og Leadership Transformations Facilitator i Inclusive Leadership ved Living Institute.

Organisationen ‘Lederne’ kalder hende en af ‘verdens ledelsesguruer’ i en artikel omhandlende den danske bestseller ‘Gurubogen’ – der handler om innovation, iværksætteri og autentisk ledelse. Her er Sandja en af de 100 bidragsydende forfattere.